Bijgewerkte referentielijst

Niet alleen 'thumbs up' van deze vriend hiernaast, maar ook van klanten. Zie onderstaand het relaas van een klant die bij Bijzonder Beheer terecht kwam, en anno 2016 op het punt staat om er weer uit te komen. 

 

Tevens de bijgewerkte referentielijst 2016, maar nu de klant aan het woord.

 

'Referentie van De bedrijfsoptimalisator.

 

Na 20 jaar ondernemen was ik bezig met mijn derde firma naar een hoger plan te brengen.

Daarvoor was flink geinvesteerd in bedrijfsplan en inventaris. Geen probleen voor een banklening

Mijn prestaties in het verleden leiden altijd tot een groei van gemiddeld 10% per jaar.

Toen de crisis ook grip kreeg op onze branche en ik begreep dat deze crisis wel eens heel lang kon aanhouden heb ik flink gereorganiseerd. Gelukkig maar want de omzet zakte steeds maar door naar weer een ander dieptepunt er was geen houden aan. Na enige tijd werd de firma door de bank in bijzonder beheer genomen een situatie die ik nog nooit eerde had meegemaakt.

Omdat ook in deze periode er geen echte verandering tot stand kwam adviseerde de bank mij contact te zoeken met Patrick van Zuijlen.

Vanaf dat punt ontstond een zeer intensieve periode van gesprekken, interviews, het overleggen van bedrijfscijfers en de uitgebreide uitleg en verklaring van alle relevante details.

Het contact met Patrick was vanaf dag een heel natuurlijk en prettig.

Patrick was volstrekt duidelijk in zijn communicatie en opvatting. Hij zei meerdere malen, wat ik hier aantref zal ik inhoudelijk beoordelen en aan alle belanghebbenden communiceren, zowel goed nieuws dan wel slecht nieuws. Dat kan betekenen dat de eindconclusie van mij is dat er een einde komt aan het bedrijf. Of als er duidelijkheid is over hoe levensvatbaar dit bedrijf is er een traject met stappen moet volgen om het bedrijf weer op koers te krijgen.

Het laatste is gelukkig gebeurd. Danzij de inspanning van Patrick.

Wat mij het meest beviel is zijn integrale aanpak. Hij bekijkt de zaak van diverse kanten en houdt alle partijen tijdens het proces geinformeerd.

Zijn contact met de Bank was van levensbelang en Patrick heeft dat uitmuntend volbracht.

Op basis van zijn niet vrijblijvende aanbevelingen heeft de bank tot herfinanciering besloten en zijn we nu na heel wat stappen verder gegaan en wordt inmiddels gesproken over beëindiging van het bijzonder beheer traject!

Ook na zijn active bemoeienis blijft Patrick contact houden, waaruit blijkt dat hij werkelijk betrokken is bij de mensen en het bedrijf wat hij onder handen heeft genomen.

Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn inzicht betrokkenheid en aandacht in een zeer moeilijke periode

voor mij, mijn medewerkers en alle betrokkenen.

 

Ik beveel Patrick en zijn collega's van harte aan!'

 

Haarlem, 12 februari 2016

 

A J

Directeur Eigenaar.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0