Referenties

Een selectie uit onze nationale en internationale referenties uit het MKB/MKB+.

 

Dienstverlening | Herstructurering (2016). Onderneming (300 fte) wil groei in rendement, omzet en organisatie. Actieplan wordt opgesteld en geïmplementeerd. Resultaat: 20+% groei in omzet en rendement, hogere medewerker tevredenheid, nieuwe cultuur.

 

Productie | Bedrijfsoptimalisatie (2016). DGA’s productiebedrijf willen handen vrij om grote kansen in markt te pakken. Dé Bedrijfsoptimalisator® leidt reorganisatie en professionaliseringsslag. Resultaat: handen zijn vrij om kansen te pakken. DGA’s tevreden.

 

Logistiek | Fusie. Middelgrote distributeur en gespecialiseerde transporteur overwegen fusie. Dé Bedrijfsoptimalisator® bv begeleidt beide firma’s door bewustwordingsproces naar gemeenschappelijke onderneming. Resultaat: fusie wordt in goed overleg afgeblazen als de cultuurverschillen te groot blijken te zijn.

 

Maakindustrie | Herstructurering. Verliesgevende industriële onderneming (60fte). Dé Bedrijfsoptimalisator® bv wordt ingevlogen om orde op zaken te stellen en de weg naar winst en groei te vinden. Omzet eerste jaar: +37% bij een groei in Ebit van 8% naar een bescheiden winst. De vervolgroute naar succes is vast gelegd in een routekaart.

 

Handel | Bedrijfsoptimalisatie. Directie van technische handelsonderneming (met goede financiële resultaten) voelt zich onprettig in directie. Een moeizame bedrijfsvoering is het gevolg. Resultaat: Dé Bedrijfsoptimalisator® bv organiseert een nieuwe koerswijziging met nieuw management dat beter aansluit bij de hedendaagse markt.

 

Maakindustrie | Reorganisatie (2014). Staalfabriek (240 fte) in Rusland. Eigenaren wensen transitie van Sovjet-cultuur naar professionele Europese organisatie en sterke kostenreductie. Het gedachtegoed van Dé Bedrijfsoptimalisator®, incl. KPI’s, wordt toegepast in de reorganisatie. Resultaat: kostenbesparing van € 1,5 mln/jaar en professionalisering naar Europese standaards.

 

Industrie | Interim directie (2014). Productiebedrijf heeft operationeel verlies van 40%. Routekaart wordt in 6 maanden opgesteld en geïmplementeerd. Resultaat: winstgevendheid na 18 maanden bereikt, 45% omzetgroei.

 

MKB | Groei-scenario’s (2015). Diverse succesvolle DGA’s wensen ‘ervaring’ voor klankbord, realisatie groeiplannen en overnames. Dé Bedrijfsoptimalisator® helpt ze met de ‘hoe’-vraag en steekt dikwijls zelf de handen uit de mouwen in de uitvoer. Resultaten: hoge klanttevredenheid, succesvolle bedrijfsverkopen, groei.

 

Medisch | Bedrijfsoptimalisatie (2015). Bijzonder Beheer afdeling van grootbank vraagt om levensvatbaarheid van 2 ondernemingen in dentale sector te beoordelen. Dé Bedrijfsoptimalisator® maakt  routekaarten met voorwaarden tot levensvatbaarheid. Resultaat: herfinanciering toegekend op voorwaarde dat routekaart wordt uitgevoerd.

 

Civiel | Interim directie/bedrijfsoptimalisatie (2014). MKB-bedrijf in civiele sector met vestigingen in meerdere landen wil oplopende verliezen omzetten in winst. Vanuit directie a.i. wordt nieuwe koers bepaald en ingezet. Door krachtige implementatie krijgt personeel nieuw elan en klanten reden om orders te geven. Resultaat: omzetgroei (35%), margeverbetering (+15% Ebit) en herfinanciering door bank.

 

Accountancy | Strategische heroriëntatie. Accountantskantoor (200 fte) wil financiële dienstverlening uitbreiden met bedrijfsoptimalisatie. Resultaat: oprichting adviestak volgens Dé Bedrijfsoptimalisator®.

 

Logistiek | Opvolging en herstructurering. Transportonderneming leidt 2 jaar verlies en presteert minder dan de benchmark. Dé Bedrijfsoptimalisator® wordt gevraagd om onderneming te herstructureren. Resultaat: omzetgroei en gereedheid voor bedrijfsoverdracht aan de volgende generatie.

   

Agri | Interim directie. Voor bedrijf in sierteelt (120 fte) in Bijzonder Beheer. DGA vraagt Dé Bedrijfsoptimalisator® om reddingsactie. Samen met logistiek specialist verbetert de cash flow door kostenreductie, marge-stijging en reorganisatie drastisch. Resultaat: margestijging met 20%, verkoop bedrijf aan investeringsmaatschappij, aanstelling nieuwe directie.

 

MKB | Conflictbemiddeling AvA’s (2015). Voor diverse middelgrote ondernemingen fungeert Dé Bedrijfsoptimalisator® als Haarlemmer Olie om communicatie weer op gang te brengen. Resultaat: de weg vrijmaken om ambities te realiseren.

   

Bouw | Valuation (2014). In opdracht van Bijzonder Beheer afdeling van bank wordt ondernemingsplan van technische dienstverlener in maakindustrie beoordeeld. Inclusief adviezen en aanbevelingen om levensvatbaarheid te verbeteren.

Resultaat: onderneming is uit Bijzonder Beheer met herstelde winstgevendheid.

  

Food | Optimalisatie logistieke proces (2014). Middelgrote onderneming in food (50fte) heeft transitie van productiebedrijf naar handelsonderneming gemaakt. Dé Bedrijfsoptimalisator® optimaliseert organisatie rondom leveringen. Resultaat: organisatie is klaar voor toekomst en leverbetrouwbaarheid stijgt met 15%.

 

Agri | Reorganisatie. DGA is focus en koers kwijt, bedrijf is een bord spaghetti. Bedrijfsoptimalisator® vormt task force met jurist en financieel specialist. Resultaat: onderneming op koers en op weg naar schuldenvrije status.

 

Bouw | Koersbepaling. Dienstverlener in sterk krimpende bouwsector. DGA’s wensen strategie heroriëntatie voor toekomst. Samen met organisatie-psycholoog en personeel wordt onderscheidende koers bepaald en geïmplementeerd. Resultaat: bedrijf overleeft de crisis waar 50% van concurrentie niet meer bestaat.

 

IT | Strategische herpositionering. IT-onderneming wil marktintelligentie vergroten om groei te realiseren. Dé Bedrijfsoptimalisator® begeleidt DGA’s in formulering ProductMarktCombinaties, uitvoer marktonderzoek en realisatie groeiambities. Resultaat: rapportage opgeleverd en goedgekeurd.

 

De uitgevoerde opdrachten zijn net zo verschillend als de ambities van de opdrachtgevers. De rode draad is dat men ambities wil realiseren. De ene keer draait het om harde KPI's en het pakken van kansen om de organisatie te verbeteren. De andere keer om de zachte kant van communicatie, emoties en relaties.

 

De projecten worden uitgevoerd vanuit de passie om mensen en organisaties vooruit te brengen. Het gaat daarbij om de inhoud, en de resultaten die behaald worden. Hands-on staan we naast de hoofdpersonen in een vorm die past bij de behoefte van de opdrachtgever.


Klanten spreken...