Duidelijkheid

Een open deur, die toch wel erg vaak dicht blijft... Hoe te zorgen dat veranderingsprocessen in organisaties snel en adequaat verlopen? Een van de belangrijkste aspecten is DUIDELIJKHEID. Ook in overdracht van taken en verantwoordelijkheden. Dus..

 

’als een taak/verantwoordelijkheid van taakeigenaar wisselt, dan moeten de oude en de nieuwe taakeigenaar het hierover expliciet eens zijn. Hiervoor is een professionele overdracht noodzakelijk. Een professionele overdracht bestaat uit een uitleg/training/instructie en het informeren van direct betrokkenen. Tot direct betrokkenen kunnen naast collega’s ook klanten, leveranciers en zusterbedrijven behoren. Op deze wijze wordt voorkomen dat verantwoordelijkheden en taken in de hectiek tussen wal en schip vallen'.


Bron foto: communicatieonline.nl.